657 Nedir?

657 Nedir?

657 şeklinde kullanılan terim 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olarak 657 nedir sorusuna cevap vermektedir. Devlet kurumlarında personel olarak çalışan kişiler kapsayan bu kanun kamu kurumlarında personel olabilmenin şartlarını, niteliklerini ve benzeri birçok düzenlemeyi içerir. Kamu personeli olmak için önemli olan bu kanun ilk olarak 23.07.1965 tarihli resmi gazetede 12056 sayı ile yayınlanmış olup daha sonra gerekli olan ölçüde değişiklikler yapılmıştır.

Yakın zamanda yeniden bir düzenleme yapılacağı söylenen kanun hakkında henüz değişiklik teklifi bulunmamaktadır.657 Nedir? Bütün resmi kurumlarda 657 sayılı kanunun gerektirdiği ölçüde bazı yükümlülük ve hükümler bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri taşımayanların devlet kurumlarında çalışması söz konusu olamayacaktır. Ancak kamu personeli olma şartları her kurum için ayrı ayrı istenmektedir. Bazı kurumlara geçiş için şartlar konulmuşken bu şartları sağlamayanlar başka bir devlet kurumunda kamu personeli olarak görev yapabileceklerdir.

 657 Sayılı Kanuna Tabi Olmanın Ortak Şartları

Bu kanuna tabi olmak için kurumdan kuruma değişiklik gösteren bazı şartlar mevcut ise de bazı şartlar tüm devlet memurlarının taşıması gereken şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Yaş şartını taşıyor olmak, terör faaliyetlerine katılmamış olmak, gerekli eğitimi tamamlamış olmak, görevini yapmasına engel bir durum yahut akıl hastalığı bulunmaması gibi şartlar tüm devlet memurları için aranan ortak şartlardır. Bunları sağlamıyor olmak devlet memuru olmanın önünde bir engel niteliği taşır.

Ancak bazı durumlarda bu ortak şartlar aranmıyor olup her memuriyet için ayrı düzenlemeye tabii olunur. Kısaca özetleyecek olursak; 657 Devlet Memuru olanların ve olmak isteyenlerin tabii oldukları ve olacakları kanun olup, bu kanunda belirtilen şartları taşımayanlar devlet memuru olamazlar. Devlet memuru olmaya hak kazananların yönetmelikleri, disiplin cezaları, izinleri, memurluktan atılmaları ve sınıflandırmaları gibi tüm memuriyet ile ilişkili hususlar bu kanunda belirtilen şekil ve usulle yapılır.