Devlet Hastanesinde Hizmet Kalitesi Nasıldır

Devlet hastaneleri, kamu teşviki ile hizmet veren kurumlardır. Geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi bir hizmet kalitesi sunmaya başlamış olan devlet hastaneleri çoğu il ve ilçe de özel hastanelerle yarışacak duruma gelmiştir.

Kelime Anlamı Olarak Ne Demektir?

Kelime anlamı açısından kalite alınan mal ve hizmetin müşteriyi tatmin etmesi anlamını taşımaktadır. Tüm sektörlerde de olduğu gibi sağlık sisteminde de kalitenin önemli bir yer teşkil ettiği unutulmamalıdır. Hastane, tıp merkezi, aile sağlığı merkezi vb. kurumlarda da hasta memnuniyetini sağlamak adına kalitenin en iyi şekilde sunumu olmalıdır.

Sağlık Kurumlarında Kriterler Nelerdir?

Sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmetlerde kalitenin iyi olması açısından en üst seviye göz önüne alınmalıdır. Kalitenin kriterlerine bakacak olursak, öncelikle hasta memnuniyeti önem arz etmektedir. Devlet hastanelerinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan teknik, fiziksel ve doktor kaynaklı sorunların önüne geçilmiştir. Özel muayenehanelerin kapatılması ile kamu kurumlarında ve özel hastanelerde çalışan doktor sayısı artmış, alternatif hekim seçme durumu da artmıştır. Bu nedenle hekim hakları ve hasta hakları da gelişen teknoloji ve internet yaygınlığı ile herkes tarafından bilinir hale gelmiş bulunmaktadır. Yayınlanan Hasta Hakları Kalitesi Sistemi ile hastalar da bilinçlenme yoluna gitmiştir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan bazı politikalar ticaret bazlı olabilmektedir. Bu nedenle de çoğu şikâyetlerin ticari amaçlı olduğu görülmektedir. Bu konuda da hem hastanın hem de hekimin kendisini, kurumun da çalışanlarını denetlemesi gerekmektedir. Halk arasında daha sık bilinen ilaç üzerinden prim olayı hastanın güvenini sarsarak kurum kalitesini riske atmaktadır. Bunu anlayan ya da şahit olan hasta ya da hasta yakınının bu konu ile ilgili bildirim yapması daha doğru olacaktır.

Konunun üzerine gidilmediği takdirde hizmetin güvenilirliğinde şaibe meydana gelecektir. Hekimlerin ve hastanın dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir. Bir diğer sorun ise iletişim teknikleridir. Kurumun girişinden tedavinin sonlanmasına kadar geçen sürede hekim hasta ilişkisinin önemi büyüktür. Sorduğu soruya yanıt alamayan hasta için hem kurum kalitesi hem de hekim kalitesi düşük olacaktır. Hastanın hekim seçme hakkı bulunduğunu bildiği takdirde hekim değişikliği talep etmek isteyecektir.