Genel Kültür Uyarıcı Mıdır?

Genel kültür aşağı yukarı tüm toplumların ortak değerlerinden, günlük yaşam bilgilerinden başlayarak hayata ve dünyaya, hatta evrene dair birçok bilgiden az çok veya yeterince bilgi sahibi olabilmektir. Bir hayvanın özelliklerinden bitkilere, dağlardan akarsulara, kitaplardan filmlere, toplum kültürlerinden bilime kadar her alanı kapsamaktadır.

Uyarılma veya uyarıcı dediğimiz kavramlar, dışarıdan veya içeriden uyarıcıların bizde veya vücudumuzda bir tepki oluşturması diye tanımlanabilir.

Bir sohbette dinlediğimiz birinin enteresan konulara değinmesi, o konu hakkında detaylı bilgi vermesi dikkatimizi çeker. Sorduğumuz her soruya cevap verebilen, küçük detaylar hakkında büyük açıklamalar yapanlar hayranlık uyandırırlar. Bu kadar bilgiyi nereden öğrenmişler veya her şeyi bu kadar detaylı nasıl anlatabiliyorlar diye şaşkınlığımıza neden olurlar. Bu bizde bir uyarılma hissiyatı ortaya çıkarır. Bu bilgileri elde etmenin yollarını aramamıza, araştırmamıza veya etrafımıza daha dikkatli bakmamıza neden olurlar.

Aynı kişilerin toplumda bilgi deposu gibi görülmeleri, her şeyin ona danışılması veya sorulması belirli bir süre sonra bizlere normal gelmeye başlar. Nasıl olsa o bilir diye düşünürüz. Yani ilk zamanlar genel kültürüyle bizde şaşkınlık yaratan kişi, zaman içinde yalıtılmışlıktan dolayı uyarıcı etkisini yitirir.

İlk başta genel kültürüyle bizlerde şaşkınlık yaratarak aşırı bir uyarılmaya neden olanlar bir süre sonra alışma duygusuyla etkisini yitirirler.

Genel kültür elden ele dolaşan bir sözlük olmamakla birlikte, bir insanın veya toplumun azami bilmesi gereken bilgileri içeren bir bilgi bankası halinde derlenmiş kitapları bulunmaktadır.

Genel kültür zaman içinde oluşan bilgi birikimidir. Toplumların birbirini tanıması, bilginin paylaşılması, yüzlerce binlerce bilginin bir kumbarada toplanan paralar gibi isteyen tarafından kullanılması genel kültürün paylaşımının göstergesidir. Bilgiyi kullanan veya kullananlara mutluluk vermesi genel kültürün evrenselliğini ve uyarıcılığını da göstermesi açısından önemlidir.