Kültür Yayılma Gösterir Mi?

Kültür Yayılma Gösterir Mi?

Kültür yapısı itibariyle etkileşime oldukça açık bir olgudur. Bu nedenle zaman içerisinde birçok kültür birbiri içerisine yayılım gösterirler. Bu yayılımı etkileyen birçok farklı faktör olduğu gibi en önemlisi birbirine yakın coğrafyalarda yaşamaktır.

 Kültür Yayılma Gösterir Mi?

Kültür Yayılma Gösterir Mi?Kültürün yayılma göstermesi için insanlar arasında belirli düzeyde etkileşimin olması gerekmektedir. Etkileşimler genellikle iletişim kanalları ile gerçekleştirilebileceği gibi ticaret bu alanda en büyük yayılım sağlayan faaliyettir. Sürekli birbiriyle alışveriş içerisinde olan kültürler bir noktadan sonra etkilenmeye de başlar. Bu şekilde kültürün yayılması için gerekli ilk adım atılmış olur. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gerek bir konu vardır. Genellikle bu yayılımın uzun dönemli olması için iki kültürün ortak bir payda paylaşması gerekmektedir. Tamamen farklı bir kültür içerisine yayılım gerçekleştirmek oldukça zorludur. Bu tür bir yayılım gerçekleşse de etkileri genellikle kısa dönemli olacak ve bir sonraki nesillere aktarılmayacaktır.

 Teknolojinin Kültür Yayılımına Etkisi

Gelişen teknoloji ile birlikte kültürler arası etkileşimler üst seviyelere çıkmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında 21inci yüzyıl kültür etkileşiminin en fazla görüldüğü dönemdir. İnternetin yaygınlaşmasıyla farklı kültürlerde yaşayan insanlar iletişim kurarak birbirlerini etkilemektedir. Paylaşımın artmasıyla farklı kültürler kendilerinden birer parçayı diğer kültürlere geçirmektedir. Yayılım kültürlerin zenginleşmesine de katkı sağlamaktadır. Bu şekilde yeni bilgiler edinilerek farklı alanlarda uygulamalar gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda kültürler arası etkileşim artması da insanların arasındaki boşlukların azalmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

 Kültür Yayılım Hızı

Özellikle sosyal medya platformlarının kazandığı hız sayesinde kültürlerin yayılım hızı da giderek artmaktadır. Bu şekilde farklı kültürler arasındaki keskin ayrımlar giderek kaybolmakta ve hibrit oluşumların kapısı açılmaktadır. İnsan iletişiminin artmasıyla gelecekte kültürler arasındaki sınırların tamamı ortadan kalkabilir. Yine de bu şekilde bir olayın gerçekleşmesi için oldukça uzun zaman geçmesi gerekmektedir.