Memur ve Emeklilere Ek Gelir Müjdesi

Türkiye’de devlet çalışanlarının yeterince yüksek kazanç elde edemediği hem çalışanlar tarafından hem de yetkililer tarafından dile getirilmektedir. Bu nedenle çeşitli maaş yükseltme metotları uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır.

Diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman Türkiye’de geçerli olan kamu çalışanı maaşları diğer ülkelere nazaran çok düşük kalmaktadır. Bu nedenden dolayı kamu çalışanlarının maaşlarına bazı eklemeler yapılması konusunda hem sendikalar hem de devlet görevlileri bazı atılımlarda bulunmaya çalışmaktadır. Ortaya çıkan son planlara göre memur emeklilerinin elde ettiği gelirlerin düşüklüğü kabul edilerek eş ve çocuk yardımı alınacaktır. Eş ve çocuk yardımı sayesinde memur emeklileri bir nebze de olsa ekonomilerini rahatlatma imkanı elde edeceklerdir. İki adet çocuk sahibi olan memur emeklilerinin 400 lira kadar bir ek gelir elde edeceği kulislerde konuşulmaya başlamıştır. Memur maaşlarına gelen zamların ne denli düşük olduğu bütün çalışanlar ve bu meslekten emekli olmuş kişiler tarafından belirtilmektedir. Besin ve okul gideri fiyatlarının bu denli artmasına karşın memur maaşlarının sabit kalması büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu uygulamanın ilk olarak yalnızca çalışan memurlara verilmesi gündeme gelmişti. Ardından uygulamanın emekli memurları da kapsaması için gerekli adımların atılacağı da bildirildi. Memur emeklisi ailelerin durumlarının çalışanların durumundan daha vahim olduğu yetkililer tarafından belirtilmektedir. Memur emeklilerinin maaşları çalışan memurların maaşlarından çok daha düşüktür. Bu nedenle geçimlerini sağlamaları çok daha zor olmaktadır. Memurlara verilen eş yardımının da 177 liradan 250 liraya çıkması konusunda devletten bazı taleplerde bulunulmaktadır. Bu taleplerin ne kadarının ciddiye alınıp karşılık bulacağı ne kadarının da sonuçsuz kalacağı bilinmemektedir. Memur-Sen memurların maaşlarının daha yaşanılır ve kabul edilebilir bir seviyeye gelmesi için uğraşmaktadır. Enflasyon bu denli yüksekken memurların maaşları çok yetersiz kalmaktadır. Memur maaşlarının artırılması konusunda yapılan çalışmalar devam etmektedir. Sadece eş yardımı ile değil çocuk yardımı ile de bütçelerinde az da olsa bir artışa sahip olan memurlar geçim çilesinden kurtulmaya çabalamaktadır. Türkiye standartlarında açlık sınırının tırmanması ile toplumda tüm çalışan kesimlerin elde ettikleri gelir yetersiz kalmaya başlamıştır.