Temel Ve Sömel Kalıpları Nedir?

Beton ilk halinde plastik gibi şekil verilebilen bir maddedir. Betonun sertleşmesi için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden istenilen şeklin verilmesi ve betonun dayanımın artması sağlanana kadar destekleyici eleman olarak kalıplar kullanılır. Sahip olması gereken özellikler arasında taze beton basınçlarını ve taze beton ağırlığını taşımak, beton dökümü esnasında oluşabilecek darbe ve titreşimlerime malzeme mukavemeti göstermek vardır. Herhangi bir inşaatın çeşitli yerlerinde olan kalıplar bulundukları yerin ihtiyaçlarına göre farklı özelliklere sahip olmalıdır. Temel ve sömel kalıplar ( tekil sömel, duvar altı sömel, sürekli temel vb.), kolon kalıpları, döşeme kalıpları, kiriş ve duvar kalıpları bu çeşitliliğe örnektir.

Temel kalıpları aynı zamanda sömel kalıpları diye de adlandırılabilir. Temel kalıpları en basit kalıplar olarak adlandırılsa da yapının zemine istenilen şekil dâhilinde oturmasını sağlayan önemli kalıplardır. Bir diğer önemi de bu kalıpların basit olmasına karşın inşaatın sürekli sabit kalması gereken bir yerinde olmasıdır. Ayrıca bu sabit zemini sağlarken bunun yanında kalıplarının da kesme kuvvetlerine dayanıp yanal harekete izin vermeyecek şekilde olmasını sağlaması gerekmektedir.

 Temel veya Sömel Kalıplarının Çeşitleri

Temel veya sömel kalıpları bulundukları ve yapıldıkları yere göre adlandırılır. Duvar altı sömel, sürekli temel ve tekil sömel olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Sürekli temel kalıpları zeminin oturması için gereken ve bunun için hazırlanan kalıptır. Dikdörtgen şeklinde olan duvar altı sömel yani kolon temellerinin kalıbı ise kanatların açılmaması için yapılırken tekil sömel kalıbı yalnız tekil sömellerin yani tekil kolon temellerinin üstüne yapılır.

Temel veya Sömel Kalıpları Nelerden Oluşmaktadır?

Temel kalıbının yüksekliği kadar olacak şekilde temel kalıbının kanatları, gergi teli, gergi çıtası, destek kirişleri, kazıklar ve destek latalarından oluşmaktadır.