Borç İçin İntihar

İnsanların maddi durumları ile psikolojik sağlıkları arasında zaman zaman büyük bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. Maddi zorluklar çeken kişiler hayata karşı daha tahammülsü olmaktadır. Modern zamanın en önemli özelliklerinden bir tanesi paranın her şeye güç yetirebileceğini düşünmektir. Bu algı nedeni ile maddi güçlükler yaşayan kişiler bu saatten sonra hayat ile hiçbir biçimde mücadele edemeyeceklerini düşünmektedir. Denizli’de […]