İnsan Tacirlerinin Kandırması

İnsanların çok kötü koşullar altında bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan bir grup daha yakalandı. Olay aştırılırken mültecilerin verdiği ifade ile olayın çok daha trajik olduğu da gözler önüne serildi. Zor durumda olan ülkelerde yaşayan insanlar kendi hayatlarının bulundukları ülkede hiçbir anlam ifade etmediklerini düşündükleri zaman mülteci olmayı tercih ederler. Bulundukları yerden çok daha […]