Türkiye’deki Özel Bankalar Nelerdir?

Bankacılık

Bir ülkenin en önemli sektörlerinden biri hiç kuşkusuz ki bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektörünün güçlü olması o ülkenin ekonomik olarak da güçlü olması ile doğru orantılıdır.

Ülkemizde bankacılık sektörü inişli çıkışlı bir gelişme göstermiştir. Kamunun lokomatif olması ile birlikte gelişmeye başlayan bankacılık sektörü özel sektör bankalarının kurulmalarını sağlamış ve onları da ileriye doğru itmiştir. Daha sonra devlet bankacılık sektöründen kademeli olarak çekilmeye başlamış, özellikle 2000’li yılların başından itibaren başlayan özelleştirmelerle birlikte kademeli olarak azaltılmıştır. Şu an itibari ile de kamunun sermayesinde çoğunluğa sahip olduğu banka sayısı sadece üç adettir.

Özel Bankalar

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk özel banka Türkiye İş Bankası olmuştur. Bu bankayı bizzat Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten sonra özel bankacılık sektörü ülkemizin finans ayağında önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. 1950 yılına gelinceye kadar özel sektör bankalarının sayısı beş adettir. Özellikle 1980 ihtilalinden sonra Turgut Özal ile birlikte başlayan serbest piyasa ekonomisine geçiş, ülkemizde bankacılık sektörünün de gelişmesini sağlamış ve özel bankaların sayılarının oldukça artmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllarında sonralarına doğru ise yaşanan ekonomik dar boğaz, bankaları da etkilemiş ve birçok bankanın batmasına ya da küçülmesine sebep olmuştur.

2000’li yıllarında başından itibaren tekrar yükselişe geçen bankacılık sektöründe katı yasal düzenlemelere gidilmiş ve 31 Ağustos 2000 tarihinde kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vasıtasıyla bankacılık sektörü dizginlenmeye çalışılmaya başlanmıştır.

Günümüzde faaliyetine devam eden banka sayısı 46 adettir. Bunların 3’ü devletin sermayedar olduğu; 30 adet ulusal özel sektörün sermayedar olduğu; 13 adet de yabancı sermayeli banka bulunmaktadır. Bu bankalara ait de toplam 10543 adet banka şubesi bulunmaktadır.