Ülkemizde Konut Satışları Hangi Tarihler Arası Düşmüştür?

Eskiden Türkiye’deki konut satışları kış aylarında artan bir eğilim göstermekteydi. Bunun nedeni ise kış aylarında inşaat sektörü yavaşlar, hatta soğuk ve buzlanma nedeniyle durma noktasında gelirdi. Konutta üretim olmadığı için, müteahhitler konutlarda indirime gider, ev sahibi olmak isteyenler de bu indirimlerden yararlanırlardı.

Fakat günümüzde gerek inşaat sektöründeki gelişmeler, gerekse yapı malzemelerinin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları konut fiyatlarını mevsimsel olarak çok fazla etkilememektedir. Yapı maliyeti artık daha net olarak tespit edilmekte ve bu maliyet çok fazla aşağıya çekilmemektedir.

Ekonomik ve Siyasi İstikrar

Bununla birlikte konut satışları ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarına bağlı olarak artmakta veya azalmaktadır. Özellikle ülkelerin seçim zamanlarında ekonomik beklentiler durağanlaşmakta, konut sektörü yatırımları ertelenmektedir. Ülkedeki ekonomik yatırımlar, ihracat ve ithalat hareketleri de inşaat sektörü yatırımlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Konut sektörünün ilerlemesi, konut satışlarının artması siyasi ve ekonomik istikrarla da doğru orantılıdır. Sektöre yatırım yapan yatırımcılar ile konut alacak olanlar bu siyasi ve ekonomik istikrara göre hareket etmektedir.

Terör

Terör her ülkenin öncelikli sorunu olup, güvenliğin ve huzurun baş düşmanıdır. Turizmden ekonomiye, eğitimden sağlığa ve daha birçok alanda ülkelerin gelişmesini baltalar. Zaten terörün birinci amacı tam da budur; ülkenin gelişimine sekte vurmak veya gelişimini tamamen durdurmak. Terör olaylarının olduğu bölgelere inşaat yatırımları yapmak zor olduğu gibi hemen hemen de imkansızdır. Dolayısıyla terör olaylarının yoğun olduğu dönemlerde konut satışlarının düştüğünü, hatta konut alımlarının durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Faiz ve Bankacılık Hizmetleri

Yine konut sektöründeki satışlar bankaların uyguladığı faiz oranları ile de artmakta veya azalmaktadır. Yıllar itibariyle bakıldığında ülkemizde konut satışları 2016 yılı Nisan ayında düşüş göstermiştir. Bankaların uygulamış olduğu düşük faiz oranlarıyla birlikte ipotekli konut satışları da artmaktadır.